Ultrazvuková liposukce - UAL (ultrasonic-assisted liposuction)

Ultrazvuková liposukce - UAL

Ultrazvuková liposukce je prováděna pomocí kanyly vysílající ultrazvukovou energii, která narušuje stěny tukových buněk. Ty následně uvolňují tuk, který je kanylou pod tlakem odsáván z těla pryč.

Ultrazvukové liposukce je využíváno zejména v oblastech těla s vyšším množstvím vaziva díky lepší schopnosti ultrazvukové kanyly pronikat těmito vazivovými vrstvami.
Při špatném provedení ultrazvukové liposukce může dojít až k popáleninám kůže.

Tyto případy vznikají hlavně při neodborných zákrocích. Je tedy lepší se v případě zájmu o ultrazvukovou liposukci obrátit na odborné certifikované pracoviště. Ultrazvuková liposukce bývá často zaměňována za ultrazvukovou lipolýzu, při které jsou tukové buňky narušovány ultrazvukovou energií bez pronikání kanyl do těla.
Tuk vyloučený z porušených tukových buněk je pak z těla odstraněn přirozeným metabolismem.

Tato metoda je k tělu šetrnější, výsledky však nejsou tak výrazné jako u klasické ultrazvukové liposukce.


©Ultrazvuková liposukce - UAL (ultrasonic-assisted liposuction) - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 2024 O webu | Reklama zde | [ochrana osobních údajů]