Tumescentní liposukce (Invazivní liposukce)

Tumescentní liposukce

Dnes dostupné a běžně používané techniky liposukce lze jednoduše rozdělit na invazivní a neinvazivní techniky. Invazivní metody liposukce jsou reprezentovány zejména tumescentní liposukcí.

Při tomto způsobu odsátí tuků je injekčně naplněna ošetřovaná partie těla velkým objemem roztoku uvolňujícího vazby mezi tukovými buňkami, které jdou následně lépe odsávat, což přispívá k menšímu zhmoždění tkání a následné lepší hojivosti.

Poté jsou do podkoží zavedeny kanyly, kterými se vějířovitým pohybem dále rozrušují stěny tukových buněk a jimi vyloučený tukový rosol je následně pod tlakem odváděn ven z těla.Tumescentní technikou liposukce je možno odstranit velké množství tuku, po jejím provedení je však nezbytná rekonvalescence.

Většinou se tumescentní liposukce provádí v celkové anestezii, nově se provádí i pouze s lokálním umrtvením v případech, kdy ošetřované plochy nejsou veliké.


© Tumescentní liposukce (Invazivní liposukce) Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 2024 O webu | Reklama zde | [ochrana osobních údajů]