Možné komplikace a problémy s liposukcí

Možné problémy s liposukcí

Jako všechny operace, tak i liposukce je spojena s riziky, které není radno podceňovat. Ačkoliv se jedná o bezpečnou metodu a i když je pacient před liposukcí řádně vyšetřen odborníkem, mohou nastat komplikace spojené s chirurgickým zákrokem a pak komplikace specifické pro liposukci.

Komplikace mohou způsobit také neočekávané faktory typu snížené hojivosti organismu nebo alergické reakce.
Závažné komplikace u liposukce, jako ztráta velkého množství krve, tromboembolická nemoc, nebo srdeční selhávání z přetížení podanými tekutinami, vznikají v souvislosti s velkoobjemovými liposukcemi, čímž označujeme liposukci více partií v jednom operačním zákroku.

Nejčastější specifické komplikace při liposukci jsou otoky končetin, špatně a pomalu mizející modřiny, ale i infekce. I samotný výsledný vzhled ošetřených partií nemusí být vždy dle představ pacienta.

Po liposukci se mohou objevit nerovnosti kůže podobné celulitidě, které jsou v menším měřítku řešitelné elastickým prádlem, v horších případech je zapotřebí tento problém řešit operativně.

Na některých částech kůže mohou být po liposukci dlouhodobě patrné barevné změny.
U starších pacientů se po zákroku může objevit volná kůže, což je následek její snížené elasticity. Tento problém je možno řešit dodatečnou plastickou operací.

Po liposukci je také poměrně časté snížení citlivosti kůže, které však zhruba do půl roku po zákroku vymizí.
Pro nejlepší možný výsledek liposukce a minimalizaci rizik je důležitá vzájemná důvěra mezi pacientem a lékařem a dodržování lékařových pokynů.


© Možné komplikace/problémy s liposukcí Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 2024 O webu | Reklama zde | [ochrana osobních údajů]