Neinvazivní liposukce 3. generace

Neinvazivní liposukce

Stejně jako u klasické liposukce, je i u neinvazivní liposukce kýženým výsledkem odbourání nadbytečného tuku.

Avšak u neinvazivní liposukce se toto děje bez pronikání lékařských nástrojů do těla, bez narkózy, bez nutnosti hospitalizace a pracovní neschopnosti. Neinvazivních metod liposukce je více, představíme si tedy nyní ty nejrozšířenější, mezi něž patří použití ultrazvuku, který odbourává tukové tkáně ultrazvukovými vlnami.

Ty naruší membránu tukových buněk, přičemž je jejich obsah vyloučen do mezibuněčného prostoru. Odtud je odváděn pomocí cévních a lymfatických kapilár k metabolickému zpracování. Na podobném principu pracuje i metoda radiofrekvenční lipolýzy, kdy jsou problémové partie ošetřeny vodivým olejem a následně přejížděny hlavicí přístroje vysílajícího radiofrekvenční vlny, které spouštějí vylučování obsahu tukových buněk. Tuk je opět odváděn lymfatickým a cévním systémem.

K odbourávání tuků je dnes používán i laser, a to například u metody zvané smooth shapes, kdy je kombinován laser zkapalňující tuk s masážní hlavicí, která napomáhá odvádění tuku lymfatickým systémem.
V případě použití laseru se však jedná o částečně invazivní zákrok, jelikož je zapotřebí do podkoží dostat tenké laserové vlákno. Avšak ranky po takovémto zákroku jsou minimální.


© Neinvazivní liposukce 3. generace - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc 2024 O webu | Reklama zde | [ochrana osobních údajů]